Värme & Sanitet grundades 2009 av Anders Johansson, och har sedan dess utvecklats till en VVS-firma med bred kompetens och ett uttalat syfte att alltid leverera högsta kvalitet.

Bolaget utför alla förekommande uppdrag, stora som små, men en viss specialisering har skett mot småhusområdet och kompletta tjänster under hela byggnationen, från grund, avlopp, värme, till färdiga installationer.

2018 skedde ett ägarbyte, efter vilket Anders kvarstår som platschef och arbetsledare och kan lägga mer fokus på bolagets tekniska utveckling.

Bolaget sysselsätter idag sammanlagt 10 personer.  Genom systerbolaget Värme & Sanitet i Åmål AB, förstärks närvaron i området Åmål-Säffle.Ingvar Wogenius, VD

Göran Larsson
Säljare-platschef, håller koll/vaktmästare.
Kommer säkert en bild med tiden!

Montörer


Tommy Englund


Jonathan Skåtar/Svets


Lärlingar
Nicolas Lohela
Bamse Fredriksson
Ted HemmingsenVärme & Sanitet i Åmål AB

Ingvar Wogenius, VD

Mikael Skantz, Platschef, montör


Frigående säljare

Kjell EnlundBAS U / BAS P

Michael Blomgren