Värme & Sanitet grundades 2009 av Anders Johansson, och har sedan dess utvecklats till en VVS-firma med bred kompetens och ett uttalat syfte att alltid leverera högsta kvalitet.

Bolaget utför alla förekommande uppdrag, stora som små, men en viss specialisering har skett mot småhusområdet och kompletta tjänster under hela byggnationen, från grund, avlopp, värme, till färdiga installationer.

2018 skedde ett ägarbyte, efter vilket Anders en tid kvarstod som platschef och arbetsledare.

Bolaget sysselsätter idag sammanlagt 10 personer.  Genom dotterbolaget Värme & Sanitet i Åmål AB, förstärks närvaron i området Åmål-Säffle.

Med ny platschef och delvis ny personal drivs nu bolaget vidare för att förverkliga ägarnas vision om ett kundorienterat företag där kvalitet och kund alltid går i första hand.Ingvar Wogenius, VD


Montörer


Tommy Englund

Kai-Uwe Maghon

Kjell EnlundLärlingar
Värme & Sanitet i Åmål AB

Ingvar Wogenius, VD

Mikael Skantz, Platschef, montör


Frigående säljare

Kjell Enlund