Som underentreprenör till Karlstad Byggtjänst AB färdigställer 

Värme & Sanitet nu 18 lägenheter på Edsgatan i Karlstad.

Vill du ha din värmeanläggning installerad av proffs?

Vänd dig då med förtroende till

Värme & Sanitet.

Avslutade projekt

På Zakrisdalsudden i Karlstad har

Värme & Sanitet ansvarat för och

installerat all VS i 26 lägenheter.

Husen levererades av Götenehus.